Θεματικές περιοχές
του Συνεδρίου

Το συνέδριο θα προσπαθήσει να εντοπίσει και να τεκμηριώσει τα βασικά ποιοτικά και ποσοτικά (όπου είναι δυνατόν) στοιχεία της πολλαπλής χρεοκοπίας της χώρας από το 2010 μέχρι τις μέρες μας.

Για να γίνει πιο λειτουργικό το πρόγραμμα χωρίζεται σε 5 θεματικές περιοχές:

 1. Πλευρές χρεοκοπίας στην εργασία, την οικονομία, τις υποδομές, την φτωχοποίηση, το φυσικό περιβάλλον.
 1. Νέο πολιτικό καθεστώς – πολιτικό σύστημα – Πολιτισμός
  Το αντικοινωνικό – αντιδημοκρατικό πρόσωπο του «νέου καθεστώτος» που επιβάλλεται στη χώρα και οι πολιτισμικές / κοινωνικές εφεδρείες του Ελληνισμού ως στοιχεία στρατηγικού βάθους για μια άλλη πορεία.
 1. Εκπαίδευση – Υγεία – Κοινωνικός ιστός
  Οι ειδικοί ελληνικοί όροι του κομβικού κοινωνικοπολιτικού προβλήματος της Παιδείας / Εκπαίδευσης.
  Η Υγεία πεδίο μεγάλων συγκρούσεων. Ανάμεσα στις βιοπολιτικές στρατηγικές των ελίτ και στις υπαρξιακές απαιτήσεις των ευρύτατων κοινωνικών στρωμάτων.
 1. Γεωπολιτικοί αναδασμοί και Ελλάδα
  Όψεις του προβλήματος ύπαρξης της Ελλάδας μέσα στον συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Ελλάδα και Ευρώπη, απειλή από τουρκικό επεκτατισμό, δημογραφικό, Κυπριακό, απόδημος ελληνισμός.
  Ο περίπλοκος συνδυασμός των τεκτονικών γεωπολιτικών εντάσεων της περιοχής μας με τις αβεβαιότητες των μεγάλων μεταβάσεων της εποχής μας.
 1. Αναζητώντας μια εθνική στρατηγική
  Κρίσιμες όψεις της παγίδας εξάρτησης – υπανάπτυξης του μεταπρατικού μοντέλου «Ελλάδα – κόμβος» και οι προϋποθέσεις μιας άλλης πορείας.
  Εθνικό και κοινωνικό, σχέδιο Εθνικής Κυριαρχίας.