Πρόγραμμα Συνεδρίου

Σάββατο 18 Μαϊου

Πρώτη μέρα Συνεδρίου

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες

Σάββατο 18 Μαϊου

Πρώτη μέρα Συνεδρίου

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες

Κυραική 19 Μαϊου

Δεύτερη μέρα Συνεδρίου

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες